Foto: Unsplash.com

Oslo universitetssykehus søker kontakt og dialog med leverandører