Blogg

Profesjonelle og strategiske anskaffelser bidrar til bedre helse­tjeneste

Vi opplever avstand mellom rådene fra anskaffelsesfaglige miljøer og faktisk anskaffelsespraksis i offentlige innkjøpsorganisasjoner. Fremdeles preges mange anskaffelsesprosesser av lite dialog, rigide kriterier, ubalanserte vilkår og lite planmessig implementering av kontrakter og kontraktsoppfølging.