Regjeringen satser for å attrahere industrifinansiert forskning og validering til Norge