Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”.

Politikk

Regjeringen vil ha smartere anskaffelser og bedre konkurranser