Statens legemiddelverk med webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr