f.v.: Tore Flaatrud, Lab Norge, Bjørn Kristian Berge og Petter Strømme, Legemiddelverket og Atle Hunstad, Medtek Norge

Aktuelt

Strengere krav til industrien i nye EU-forordninger

Nylig inviterte Medtek Norge og Lab Norge medlemmer til seminar om de nye forordningene for medisinsk utstyr (MDR/IVDR). Petter Strømme og Bjørn Kristian Berge fra Statens Legemiddelverk foreleste og svarte på spørsmål om hva som er nytt sammenlignet med eksisterende regelverk.