– Uten et velfungerende hjemmemarked, kan vi bare glemme å snakke om eksport

Hvert kvartal arrangerer Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen, Menon Economics og Melanor Oslo Life Science Forum. Denne gangen ble forumet viet til helse som eksportnæring.