Jan Ivar Ingebrigtsen, direktør markedsadgang i Melanor.
Jan Ivar Ingebrigtsen, direktør markedsadgang i Melanor.

Utsettelse for innføring av overgangsordninger for medisinsk utstyr (MDR og IVDR)

Melanor er glad for at EU-kommisjonens nå har vedtatt forslaget om å endre overgangsbestemmelsene i EUs forordning om medisinsk utstyr (MDR) og forordningen om medisinsk utstyr for in vitro diagnostikk (IVDR). Endringen vil bidra til å redusere den umiddelbare risikoen for at medisinsk utstyr, på tvers av alle medisinske områder, blir borte fra markedet, og vil være tilgjengelig også etter mai 2024.