Vi kan ikke gaffateipe oss inn i fremtiden: Etterlyser nasjonal strategi for medisinsk-teknisk utstyr

- Jeg etterlyser en mye tydeligere dialog med næringen. Jeg ønsker at næringen skal komme mer inn til bordet. De må lære politikere hva MTU er, slik at de faktisk forstår hva som står på spill.