IVD: Overgangsregler for nytt regelverk er vedtatt