Aktuelt

Retningslinjer for besøk på helseinstitusjoner

Våre medlemmer lurer på om det er etablert felles retningslinjer for medtek og lab leverandørers ansatte for besøk på helseinstitusjoner. Melanor har rettet henvendelse til HOD og Folkehelseinstituttet vedrørende behovet for en slik avklaring. Dette har vi så langt ikke lykkes å få svar på.