Alle nyheter

For første gang på fem år kutter ikke regjeringen i blåreseptordningen for medisinske forbruksprodukter. Jeg er svært glad på brukernes …
09.10.2019
Her viser vi til og beskriver sentrale elementer i de nye reguleringene av medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr …
08.10.2019
I fjor besluttet Stortinget å kutte i netto prisene på buksebleier til personer med inkontinens. En konsekvens av dette kuttet …
26.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
Norske helsemyndigheter har vist liten vilje til en helhetlig innsats for sårpasientene. I praksis fungerer dagens finansieringssystem dårlig og medfører …
18.09.2019
Her kommer en situasjon som nok mange av våre medlemmer kjenner igjen i.
16.09.2019
Melanor har gitt høringssvar på forslag til lov om medisinsk utstyr. -Vi krever at det lempes på krav til norsk …
06.09.2019
–Melanor støtter Dyrnesutvalget og krever at medisinsk ernæring fritas fra særavgiften slik at sårbare pasienter og folketrygden ikke rammes med …
05.09.2019
–Flere oppgaver skal flyttes fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Men samarbeidskulturen mellom sykehusene og kommunene er ikke god nok.
28.08.2019
Oslo Kommune ber om tilbud på hjemmebehandling og avstandsoppfølging av eldre og kronisk syke for alle kommunens bydeler
26.08.2019
Før sommerferien ba Melanor om et møte med Sykehusbygg. Bakgrunnen var at medlemmer uttrykte bekymring for at kommunikasjonen i perioden …
21.08.2019
  • Side 19 av 23

Side 19 av 23