Alle nyheter

Koronaviruset gjør at Norge kommer stadig dypere inn i en medisinsk krisetilstand, og Melanor står midt i den krisen.
12.03.2020
Melanors Atle Hunstad var tirsdag invitert i møte med ledelsen i Helse- og omsorgs­departementet. Der møtte han helse- og omsorgs­minister …
04.03.2020
Sykehusinnkjøp arrangerer ikke Dialogkonferansen i 2020. Neste konferanse er planlagt til våren 2021.
02.03.2020
Norske og Europeiske helsemyndigheter har utpekt DNV GL som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr. DNV har fått denne rollen for …
21.02.2020
Ønsker du en selvstendig og variert arbeidshverdag der du jobber med formål om økt engasjement og medlemsnytte for en av …
20.02.2020
Melanor har gitt innspill på regjeringens kommende handlingsplan for kliniske studier, og foreslår konkrete tiltak for å få mer forsknings- …
11.02.2020
Kinas ambassade i Oslo ønsker nå å komme i kontakt med norske produsenter av medisinsk verneutstyr i forbindelse med utbruddet …
07.02.2020
Melanor inviterer medlemmer som har erfaring fra Nye Metoder, både på nasjonalt nivå og mini metodevurderinger, til workshop hos oss.
05.02.2020
Beklagelig at Norsk Karkirurgisk Forening ikke kan etterkomme våre medlemmers ønske om tilpasninger
04.02.2020
Før jul sendte direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i samarbeid med en rekke andre aktører, et brev til Kunnskapsdepartementet og …
28.01.2020
I desember vedtok Stortinget med stemmene til regjeringspartiene å lovfeste Beslutningsforum. Samtidig vedtok Stortinget at systemet for Nye Metoder skal …
24.01.2020
- Regjeringen må koble Nasjonal helse- og sykehusplan sterkere opp til tiltakene i Helsenæringsmeldingen og stortingsmeldingen om smartere innkjøp. Samarbeid …
23.01.2020
  • Side 31 av 37

Side 31 av 37